Sekolah Menengah Arab Tahfiz Ibn Al-Qayyim

Scroll down and complete all necessary information

Bayaran Yuran

Perincikan maklumat pembayaran pada ruangan disediakan dengan format berikut:
“Nama Penuh Pelajar“ (Isikan nama penuh pelajar dengan huruf besar)
“Perincian Bayaran” (Contohnya: Yuran Bulan April 2023 @ Yuran Tahunan 2023 @ Yuran Aktiviti Perkhemahan)

*Setiap transaksi hanya untuk 1 pelajar sahaja.

RM

You will receive the transaction receipt here.

Final amount to pay
Bill Amount RM
Admin Fee RM
Total Amount RM 0.00