Majlis Agama Islam Negeri Kedah

Scroll down and complete all necessary information

INFAK TELAGA AIR

Sumbangan anda akan disalurkan untuk pembangunan Projek Infak Telaga Air di Sek.Men. Agama Diniah Islamiah, Kupang, Baling, Kedah. Kos projek yang diperlukan adalah sebanyak RM150,000.00.

RM

You will receive the transaction receipt here.

Final amount to pay
Bill Amount RM
Admin Fee RM
Total Amount RM 0.00